Velkommen til dåp!

Gratulerer med barnet, og velkommen til dåp i Stavangerkirkene! Når et ba...

Dåp- hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Hvorfor...

Kommende gudstjenester

Her er gudstjenestelisten framover

Tilbud om sorggrupper

Støttegrupper for mennesker i sorg Dette er grupper h...

Kirken mot 2020

Ny kommune = nytt fellesråd

Hva skjer når vi får ny kommune?

Orgelskolen Christine

Konfirmant 2019

Velkommen som konfirmant i kirkene i Stavanger!  

Vigsel

Restaurering av Stavanger domkirke

Stavanger domkirke restaureres.

Gravferdsbrosjyre

Se vår gravferdsbrosjyre.

Seremonitider for begravelser og bisettelser.(se veibeskrivelse)

Informasjon om kremasjon.

Informasjonsbrosjyre og film om kremasjon. Det en rekke ting man må ta s...

Søk på gravplasser og seremonier

Kulturkalender


Nyheter