Aktuelt

Biskop Ivar ble vigslet i Domkirken

Søndag 19. mars ble Ivar Braut vigslet til biskop.

Jentegruppa SEVEN på guds-tjenesten i Madlamark kirke 23. april

Ny bibelmusikal: "Under samme himmel"

Søkerliste til sokneprest i Hillevåg

Fem menn og to kvinner har søkt på stillingen som sokneprest i Hillevåg sokn

Fagdag: Ungdom og bibellesing

Stavanger bispedømmeråd og VID Misjonshøgskolen arrangerer fagdag 26. april.

Velkommen til biskop Ivar Braut

Avskjed med biskop Erling Pettersen

Ny IT-plattform

Stavanger kirkelige fellesråd har inngått avtale med Kirkepartner AS

Folkekirka på gata midt i julestria!

Diakonene i Stavanger flyttet kirken ut på gaten 15. desember. Les mer...

Kirken mot 2020

Orgelskolen Christine

Restaurering av Stavanger domkirke

Stavanger domkirke restaureres.

Dåp

Konfirmasjon 2017

   

Vigsel

Gravferdsbrosjyre

Se vår gravferdsbrosjyre.

Informasjon om kremasjon.

Informasjonsbrosjyre og film om kremasjon. Det en rekke ting man må ta s...

Seremonitider for begravelser og bisettelser.(se veibeskrivelse)

  • Slider 3
  • Slider 2
  • Slider 1

Åpningstider Stavanger Domkirke
Opening hours Stavanger Cathedral

ÅPNINGSTIDER FOR STAVANGER DOMKIRKE
Mandag- torsdag: Kl 11.00 - 16.00
Torsdag: Torsdagsmesse kl 11.00
Fredag: Kl 11.00 - 16.00
Lørdag: Kl 11.00 - 16.00
Søndag: Vi åpner dørene bare til søndagsmesse kl 11.00

Kirken vil på enkelte dager være stengt i perioder pga. av gudstjenester og kirkens aktiviteter.

OPENING HOURS FOR STAVANGER CATHEDRAL

Monday - Thursday: 11.00 - 16.00
Thursday: Thursdaysmass wil be celebrated at 11.00
Friday: 11.00 - 16.00
Saturday: 11.00 - 16.00
Sunday: The cathedral will open only for mass at 11.00


The cathedral will some days be closed due to services and other church activities.

Søk på gravplasser og seremonier

Kulturkalender


Interne nettsider