Åpen dag på Eiganes og Lagård gravlund 24.april.

Åpen dag på Eiganes og Lagård gravlund 24.april.

  

 

Det er åpen dag på Eiganes gravlund og Lagård gravlund tirsdag 24.april kl.15.00 - 19.00.

- I denne tiden vil ansatte på Eiganes gravlund og Lagård gravlund være disponible for å gi råd og veiledning om gravstell.

- Vi tilbyr singel til aktuelle gravsteder, utlån av trillebår, håndredskaper mm.

- Hjelp til å finne graver og svar på spørsmål vedrørende gravplassen.

- Dette er et felles løft for ytterligere å forskjønne gravplassene.

Kirkevergen


Del denne artikkel på e-post