Hva skjer av og for ungdom og unge voksne i kirken i Stavanger?

Hva skjer av og  for ungdom og unge voksne i kirken i Stavanger?

Det er flere aktuelle arrangementer og miljøer for ungdom og unge voksne i kirkene i Stavanger. Her har vi forsøkt å samle det meste av det som er særskilt for disse aldersgruppene. I tillegg kommer selvsagt gudstjenester og åpne arrangementer for alle aldre.

Arrangementer for 16-18-åringer:

Her følger en oversikt over arrangementer i menighetene for 16-åringer eller eldre. Noen kan også være for yngre ungdommer:

Bekkefaret menighet
Kitt og Bridgebuilders (Info lenger nede på siden)
KRIK-messe for studenter. (Info lenger nede på siden)
Speiderne Hjemmeside
Diverse ungdomssamlinger/Smågrupper - Hjemmeside
 

Domkirken menighet (Sentrum og Eiganes)
Taizé-messe og Søndag i sentrum for alle aldersgrupper. Hjemmeside
Kitt og Bridgebuilders (Info lenger neder på siden)
Flere kor for ulike aldersgrupper. Hjemmeside

Gausel menighet
Milk- ledertreningskurs Hjemmeside
G2 - ungdomsklubb Hjemmeside

Hafrsfjord menighet
Follow Me  (info lenger nede på siden)

Hinna menighet
Kafé KU i Hinna kirke Hjemmeside - Facebook
Band
Ungdomsledersamlinger

Hillevåg menighet
UK Fredag (ungdomsklubb) Hjemmeside
UK Band Hjemmeside
Milk- ledertreningskurs Hjemmeside 
Ungdomsgudstjenester  Hjemmeside

Hundvåg menighet
Bunkers ungdomsklubb  Facebook
Soul Children (opp til 10.klasse) Hjemmeside
Speidere Hjemmeside
Sjøspeidere Hjemmeside
KRIK Cheerleading Hjemmeside
Cellegruppe for 18-30 Hjemmeside

Kampen menighet
Kampen speidergruppe Hjemmeside
Kitt og Bridgebuilders (info lenger nede på siden)

Madlamark menighet
Endelig fredag Hjemmeside
KRIK fra 8.klasse
KRIK Gosen 16-18 år Facebook
Follow Me

St. Johannes menighet og Varden menighet (Storhaug)
Ungdomskvelder annenhver søndag kl. 19-21.30  Hjemmeside
Vardenbandet "Seven"
St. Johannes Ungdomskor Hjemmeside
Vardenspeiderne Hjemmeside

St. Petri menighet  (Sentrum/Storhaug og Våland)
Ungdomsklubb annenhver onsdag og fredag  - Hjemmeside - Facebook
Kitt, Bridgebuilders og Ungdomsklubb i Ynglingen (info lenger nede på siden)
Follow Meet-gudstjenester på St. Petri menighetshus på Våland, (Info lenger nede på siden)
Gospel Church (Info lenger nede på siden)

Stokka menighet
KITT, Bridgebuilders, KRIK, speider og ungdomskafé i Ynglingen, i samarbeid med flere menigheter.
(Se mer info under fellesarrangementer lenger nede på siden.)

Sunde menighet
Connect ungdomsklubb - Hjemmeside
KRIK Connect - Hjemmeside - Facebook
Follow me (Info lenger nede på siden)

Tasta menighet
Ungdomsklubben Restart - Hjemmeside
Koret Shout - Hjemmeside
Speiderne - Hjemmeside
Ung Kirke (ungdomsgudstjeneste med klubbkveld) Hjemmeside

Tjensvoll menighet
Club Fusion  - HjemmesideFacebook

Varden menighet og St. Johannes menighet
Ungdomskvelder annenhver søndag kl. 19-21.30  - Hjemmeside
St. Johannes Ungdomskor  - Hjemmeside
Vardenbandet "Seven"
Vardenspeiderne - Hjemmeside

Vardeneset menighet
Bibelgrupper i Vardeneset kirke - Hjemmeside
Laget i Vardeneset kirke - Hjemmeside
VM Media, VM Band, VM Studio i Vardeneset kirke - Hjemmeside - Facebook
Ung Kirke (Ungdomsgudstjeneste med klubbkveld) - Hjemmeside
 

Konsepter som flere menigheter og organisasjoner arrangerer sammen:

Follow Me og Follow Meet
Ledertreningskonsept som samler ungdommer og unge voksne fra en rekke menigheter, og i tillegg arrangerer gudstjenester åpne for alle, kalt follow meet. Se thefollowme.net  

Ynglingens ungdomsklubb
Ungdomsklubb i samarbeid med Stokka og St. Petri menighet Facebook

Kitt, Bridgebuilders, Krik og kafé: Søndagskvelder i Ynglingen
Ynglingen ved Tjensvollkrysset benyttes til ulike ungdomsarrangementer på søndagskveldene i samarbeid med menigheter i Stavanger. KITT (konfirmanter ittepå), KRIK, kafé og Bridgebuilders står på menyen. Se også ynglingen.no  

Orgelskole
For deg som vil spille på et av de fantastiske kirkeorglene Hjemmeside

Arrangementer én gang i året, som flere menigheter samarbeider om:

Håp 24
Hjemmeside.

Bydelskampen
Hjemmeside

Life Skills
Facebook

Arrangementer for Unge voksne

Pust
Samlinger for 18-30-åringer i Hundvåg kapell, i regi av Hundvåg menighet. - Facebook 

Studentpresten
Har kontor på Universitet og er tilgjengelig for samtaler.
Studentpresten arrangerer bl.a. mandagsmesse og coffee around the world.
Hun har også god oversikt over arrangementer i regi av ulike kristne organisasjoner.
Hjemmeside

Gospelchurch
Gudstjenester med Stavanger Gospel Company i St. Petri kirke, i regi av St. Petri menighet. Facebook

Taizé-bønn i Domkirken
Kveldsgudstenester søndager kl. 19 månedlig, inspirert av Taizé-bevegelsen; en meditativ gudstjeneste med musikk, bønn og stillhet. Se Stavanger Domkirke.

Student-KRIK og KRIK-messen
Har treninger både på SiS Sportssenter på universietet og i Ynglingehallen ved Tjensvollkrysset, arrangerer turer m.m. Har også månedlig gudstjeneste mandag kveld i Bekkefaret kirke.Se Student-KRIK på Facebook eller skriks.no

KRIK 25+
Treninger i Hetlandshallen hver fredag kveld. Fra 25 år og oppover. Facebook

Tråkk
Tverrkirkelig turgruppe for unge voksne.  Hjemmeside.

Tilbud for ungdom og unge voksne i Stavanger fra ulike kristne organisasjoner tilknyttet Den norske kirke:

IMI-kirken Hjemmeside 

Impuls Hjemmeside

Changemaker (Kirkens Nødhjelp) Hjemmeside - Facebook

Salem, med bl.a. Salem Ung, Bibelgrupper og Gospelkoret Basic Hjemmeside

NMSU Stavanger Hjemmeside - Facebook

Laget (NKSS) Sør-Vest Hjemmeside - Facebook

Norges Kristelige Studentforbund Hjemmeside

Åpen Kirkegruppe Hjemmeside

KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen Hjemmeside

Sky Sing, Ynglingen Hjemmeside Facebook

KFUK-KFUM Rogaland krets Hjemmeside

KM-speiderne i Ynglingen Hjemmeside

Sjøspeiderne Engøyholmen KFUK-KFUM Hjemmeside

Andre kirkesamfunn, organisasjoner, grupper med tilbud for ungdom og unge voksne i samarbeid med, eller utenfor Den norske kirke

Frelsesarmeen  Hjemmeside

Stavanger Gospel Company Hjemmeside

Stavanger Gospel Choir Hjemmeside

Stavanger Intenational Church  Hjemmeside

St. Svithun katolske menighet Hjemmeside

Pionérkirken  Hjemmeside - Facebook 

Intro Hjemmeside - Facebook

Misjonskirken Hjemmeside og Facebook

Karismakirken Hjemmeside

Young Life Hjemmeside

Oversikten er under utvikling...

 


Del denne artikkel på e-post