Ny IT-plattform

Stavanger kirkelige fellesråd har inngått avtale med Kirkepartner AS

Kirkelig fellesråd i Stavanger har signert avtale som innebærer overgang fra Stavanger kommune som IT- leverandør til Kirkepartner AS. Alle de 4 største byene/fellesrådene i landet, er med dette over på samme IT-plattform, noe som innebærer samhandlingsmuligheter vi tidligere ikke har hatt.

Vi går også over til et nytt arkiv-, saksbehandlings- og møtesystem, nemlig Public 360. Dette fører oss over i et verktøy som er langt enklere i bruk sammenlignet med dagens verktøy, og etter en innkjøring ser vi for oss en langt enklere arbeidsdag for administrativt personell som er utvalgssekretærer. Det at vi velger Public 360 på Kirkepartners plattform gir oss i tillegg gevinsten ved at alt i forkant er satt opp etter menighetenes og fellesrådets behov, med arkivnøkler godkjent av Riksarkivet.

Kirken i Stavanger blir med dette en del av ca. 2000 kolleger i Den norske kirke som er på den kirkelige plattformen. De muligheter dette gir til effektiv samhandling og utveksling av erfaringer ser vi fram til med stor glede.

Overgangen vil skje i løpet av første kvartal 2017.


Les mer om avtalen på Kirkepartners egne nettsider.

 
Avtalen med Kirkepartner AS signeres
av kirkeverge Svein Inge Thorstvedt


Del denne artikkel på e-post