Avskjed med biskop Erling Pettersen

Avskjed med biskop Erling Pettersen.

Stavanger kirkelige fellesråd hadde torsdag 8. desember sin årlige julelunsj for ansatte og pensjonister.
Vi var i den anledning så heldige å få en hilsen fra Erling Pettersen før han nå avslutter sin tjeneste som biskop i Stavanger.

Erlings fokus på at kirken har en svært sentral oppgave i å se mennesker som av ulike grunner har utfordringer i livet, ble formidlet til oss gjennom fortellinger hvor bildebruk og ordvalg til sammen med all tydelighet fikk fram budskapet.

Vi vil få rette en stor takk til Erling Pettersen for det arbeid han har stått i gjennom sju år som biskop i Stavanger bispedømme.

Noen kjennetegn vi vil sitte igjen med etter Erling, er hans klare og tydelige tale om saker som engasjerer og utfordrer. Videre hans tilstedeværelse og varme i møte med mennesker, uavhengig av rang og stilling. Han har betydd mye for mange, både ansatte og frivillige i kirka i Stavanger, men også for mange som ikke til daglig gir uttrykk for å ha et spesielt nært forhold til kirken. Vi vil få gi ham en tydelig tilbakemelding på vegne av mange, og den enkleste og tydeligste måten å uttrykke dette på er å si: TAKK!

Vi ønsker Erling Pettersen alt godt i tiden som kommer, og ønsker ham lykke til med frivillighetsarbeid i sitt nærområde når han nå flytter tilbake til Oslo.

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/avskjed-i-takk-og-glede/


 


Del denne artikkel på e-post