Velkommen til biskop Ivar Braut

Velkommen til biskop Ivar Braut!

Vi har i dag blitt presentert for den nye biskopen i Stavanger bispedømme. Han skal innsettes i sin tjeneste i mars 2017.

Braut har hatt sin oppvekst i Rogaland, og er gjennom det naturlig nok kjent med både kirkelandskapet i området, folkelynnet, og annet som vil være med å prege det arbeidet han nå snart skal ta fatt på.

Både i sin egenpresentasjon, og i andres omtale av Ivar Braut, fremheves at han ønsker å fokusere på det som alle har felles i kirka, og ikke fokusere på ulikheter.

Gjennom sin tid i kirkerådet og kirkemøtet har han tydelig vist evne og vilje til å være brobygger når saken om vigsel av likekjønnede var inne i vanskelige faser. Ønsket om å være brobygger og å vise respekt for ulikheter kom tydelig fram under pressekonferansen i Stavanger domkirke i dag. Som Ivar Braut selv sa det: «Jeg er ikke enig med alle, men jeg vil forsvare alle sin rett til å tilhøre denne kirka».

Vi vil få ønske vår nye biskop Ivar Braut hjertelig velkommen til Stavanger, og ser med forventning fram til at han tiltrer som biskop i mars 2017.

Ta gjerne del i pressekonferansen som er lagt ut på bispedømmerådets facebookside, og hvor vi har lagt ut en lenke her: https://www.facebook.com/stavangerbispedomme/?fref=ts

Under følger lenken til kirkerådets presentasjon av ny biskop:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ivar-braut-ny-biskop-i-stavanger/


Del denne artikkel på e-post