Referat fra 16-30-møte 7.desember

Referat fra 16-30-møte 7.desember

11 menigheter var til stede på "Ungdomsarbeid på tvers"-foraet 7.desember. Referatet inkl. innledningen til samtale ligger på pdf her. Neste møte er 22.februar kl. 19.00. Både frivillige og ansatte medarbeidere er velkommen!


Del denne artikkel på e-post