Intervjuer med 16-30-åringer

Intervjuer med 16-30-åringer

En del ansatte har intervjuet 16-30-åringer, og fått spennende innspill til framtidens kirke i Stavanger. Svarene offentliggjøres ikke på nettet foreløpig av hensyn til anonymitet, men skal brukes i det videre arbeidet. Prosjektet trenger for øvrig flere intervjuer! Forslag til spørsmål ligger her, og det er fritt fram for 16-30-åringer til å svare direkte til tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no , eller for ansatte og frivillige medarbeidere å intervjue noen i målgruppa. Forslag til spørsmål ligger her.


Del denne artikkel på e-post