Høring til menighetsrådene vedtatt i fellesrådet 14.juni

Høring til menighetsrådene vedtatt i fellesrådet 14.juni

Fellesrådet drøftet styringsgruppas svar på anmodningene fra sist møte og forslag til høringsspørsmål (se under). Det ble enstemmig vedtatt å gå videre med prosjektforslaget. Administrasjonen ble bedt om å bearbeide dokumentet noe på bakgrunn av innspillene som kom i Fellesrådet, for så å sende dokumentet og høringsspørsmålene ut på høring til menighetsrådene. Det ferdige dokumentet og spørsmålene publiseres her på nettsiden innen 1.august, slik at rådene kan jobbe med dem utover høsten, fram mot høringsfristen 31.oktober.

Prosjektet stopper for øvrig ikke opp i påvente av høringssvarene. Tiden vil brukes til konsekvensutredninger i form av drøftinger med ansatte og frivillige i menighetene om både utviklingsområder, soknestruktur, arbeidsmetodikk, organisasjonskultur og ressursbruk. Slik skal menighetsrådene kunne gi sine høringssvar på et best mulig grunnlag, etter en prosess der så mange momenter som mulig er belyst. Utviklingsarbeid i kirken foregår kontinuerlig. Veien blir til mens vi går, også i månedene fram mot 31.oktober og prosjektavslutning 31.desember.


Del denne artikkel på e-post