Styringsgruppas svar og forslag til Fellesrådet 14.juni

Styringsgruppas svar og forslag til Fellesrådet 14.juni

Takk til alle som har kommet med innspill til prosjektrapporten i tiden etter presentasjonen av det første rapportutkastet i slutten av mars! Dette ga responsen og engasjementet styringsgruppa håpet på, og har gjort det mulig å justere kursen og få til gode prosesser i dialog med så mange som mulig. Dette gjør styringsgruppa tryggere på hovedtrekkene i det som nå er oversendt som forslag til Fellesrådet. Dokumentet til FR kan leses ved å trykke her

Dilemmaet med å offentliggjøre skisser og førsteutkast, er at ikke alle får med seg endringene som skjer underveis. Styringsgruppa presiserer derfor at utkastet fra mars og presiseringene deretter, gjerne må leses fremdeles, men at det nå er dokumentet til Fellesrådet i juni som gjelder. Dette vil det bli orientert om på informasjonsmøtene for ansatte onsdag 15.juni i Hillevåg kirke. (Det er ingen påmelding, og man kan velge om man vil komme kl. 9-11, eller kl. 13-15). Etter behandling og eventuelle endringer som måtte gjøres i Fellesrådet på kvelden 15.juni, vil det utarbeides detaljer om hva forslagene innebærer, slik at menighetstrådene og ansatte får best mulig grunnlag for å vurdere forslagene i høst.  


Del denne artikkel på e-post