Referat fra drøftingsmøte 6.juni med fagforeninger og verneombud

Referat fra drøftingsmøte 6.juni med fagforeninger og verneombud

For å sikre ansattes mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger underveis i prosessen også i en formell prosess, avholdt kirkevergen som arbeidsgiver drøftingsmøte med de tillitsvalgte lederne i arbeidstakerforeningene og verneombudene. En del av tilbakemeldingene fra drøftingsgmøtet har styringsgruppa forsøkt å innarbeide i det endelige forslaget til Fellesrådet. Andre tilbakemeldinger og synspunkter er man selvsagt uenige om, også fagforeningene i mellom. Referatet fra drøftingsmøtet kan lese her, og legges ved sakspapirene til Fellesrådet slik at representantene i best mulig grad kan vite hva verneombud og tillitsvalgte tenker. Det vil bli jevnlige drøftingsmøter også til høsten. Da blir også bispedømmets ledelse og de ansatte i bispedømmelinjen med.  


Del denne artikkel på e-post