Fellesrådsvedtak om prosjektet vedtatt 26.april

Fellesrådsvedtak om prosjektet vedtatt 26.april

Fellesrådet gjorde flere vedtak 26.april som angår prosjekt 2020, bl.a. opprettelsen av en kommunikasjonsrådgiver-stilling og en sammenslåing av Domkirken og St. Petri menigheter fra nyttår. I tillegg var prosjektet en egen sak, der styringsgruppa ble bedt om å jobbe videre i retningen man har påbegynt. Det ble imidlertid gjort en del endringer i vedtaksteksten fra det som var foreslått før møtet. Saksframlegg og de endelige vedtakene som prosjektet nå jobber med kan leses her.


Del denne artikkel på e-post