Informasjonsmøter mai-november 2017

Informasjonsmøter mai-november 2017

God informasjonsflyt blir svært viktig i prosjekt 2020 framover. Informasjonsinnhentingsfasene er over, og en har for alvor rettet blikket framover. Hvilke endringer som blir vedtatt, og hvilke som blir forkastet er det ikke prosjektet, men hhv. fellesråd, menighetsråd og bispedømmeråd som avgjør. Disse får forslag fra prosjektets styringsgruppa til behandling på sine kommende møter. 

Dialogen mellom ledelsen i hhv. fellesråd og bispedømmerådet og de ansattes representanter må være god. Derfor blir det jevnlige møter mellom fagforeningene og ledelsen i månedene framover for å sikre ansattes medvirkningsrett. Det vil være arbeidsgiver som innkaller fagforeningene til slike formelle møter. Men for å sikre at alle ansatte blir hørt og informert, inviterer også prosjektet til tre informasjonsmøter som alle ansatte anbefales å prioritere. For å sikre at flest mulig har anledning til å komme, arrangeres hvert møte to ganger. Både kl. 9-11 og kl. 13-15. Man velger selv hvilket av klokkeslettene man vil møte.

Onsdag 14.juni 2017 i Hillevåg kirke
Torsdag 14.september 2017
Torsdag 23.november 2017


Del denne artikkel på e-post