Spørsmål og svar til prosjektutkastet fra Varden-møtet

Spørsmål og svar til prosjektutkastet fra Varden-møtet

Det er kommet opp noen spørsmål i etterkant av førsteutkastet til sluttrapport. Her svares det på noen av dem. Det presiseres at ingenting er vedtatt. Prosjektets oppgave er å besvare konsekvensene hvis en velger å iverksette noen av endringene, og det er dette som besvares under.

OPPDATERING 21.JUNI: DETTE ER ARKIVMATERIALE SOM HAR BLITT ENDRET MYE I, SIDEN DET BLE SKREVET I APRIL. SÆRLIG ER MAN GÅTT BORT FRA FORSLAGENE SOM BESKRIVES I DOKUMENTET OM GUDSTJENESTER OG OM DAGLIG LEDER. Dokumentene slettes likevel ikke, for vi ønsker å ha dette tilgjengelig som dokumentasjon på prosjektprosessen.

Hvilke kirker bør utgjøre de nye soknene/menighetene?

Hvordan beholde de frivillige og lokalkirke-identiteten?

Hva vil skje med daglig leder-stillingene?

Hva blir konsekvensene for ansatte?

Hva vil skje med gudstjenestetilbudet?


Del denne artikkel på e-post