Første forslag til prosjektrapport 31.mars 2017

Første forslag til prosjektrapport 31.mars 2017

Byens 17 menighetsråd stilte med sine arbeidsutvalg og fellesrådsrepresentanter på storsamling 29.mars, sammen med ledelsen i fellesrådet og bispedømmet. Her presenterte styringsgruppa retningen en tror er nødvendig for å møte utfordringene kirken i Stavanger står ovenfor, og inviterte til samtale. De neste månedene skal forslaget til sluttrapport konkretiseres videre, i dialog med menighetene. Selv om arbeidet med sluttrapporten bare så vidt har startet, ønsker styringsgruppa mest mulig høyttenkning. Derfor publiseres både powerpointen fra samlingen, referatene fra gruppearbeidet, og orienteringen som er oversendt bispedømmerådet til deres møte 4.april. Men en oversikt på ett minutt finnes ved å trykke her. 


Del denne artikkel på e-post