20.mars 2017: Dypdykkene avsluttes. Nå begynner konkretiseringsfasen

20.mars 2017: Dypdykkene avsluttes. Nå begynner konkretiseringsfasen

Styringsgruppa avslutter i dag arbeidet med dypdykkene. Konklusjonene kan bl.a. leses under, men en rekke innspill arbeides selvsagt videre med. Men nå starter neste fase: Å komme fram til en konkret sluttrapport.

Første del av dette arbeidet varer fram til begynnelsen av juni. Da skal et første ferdig utkast presenteres for fellesrådet, menighetsrådene og bispedømmerådene. Tilbakemeldingene derfra vil danne grunnlaget for høstens arbeid fram til beslutninger kan tas.   


Del denne artikkel på e-post