Rapport fra dypdykk om hellige handlinger

Rapport fra dypdykk om hellige handlinger

17.mars 2017: Med fokus på hellige handlinger ønsket styringsgruppa å dykke i materialet som omhandlet folks ulike oppfatninger av hva som er en gudstjeneste. Er det ensbetydende med søndag formiddag? Er lystenningen, sangen og velsignelsen på babysang en gudstjeneste? I hvilken grad ønsker folk større mangfold i gudstjenestelivet og hvor viktig er egentlig gudstjenesten i lokalkirken? Alt materialet brukes videre i prosjektet, men selve konklusjonene fra dypdykket kan leses her.


Del denne artikkel på e-post