Menighetsrådenes spørsmål og svar fra dypdykkene

Menighetsrådenes spørsmål og svar fra dypdykkene

5.mars 2017 leverte menighetene sine høringssvar til prosjektets tre dypdykk. Spørsmålene ligger her, og dreier seg bl.a. om hvordan en skal gjøre gode prioriteringer når det finnes mange viktige saker og begrensede ressurser. Menighetenes svar leser du her.


Del denne artikkel på e-post