Avslutningsrapport fra prosjektets første fase (feb-aug 2016)

Avslutningsrapport fra prosjektets første fase (feb-aug 2016)

Første fase i prosjektet har gått fra oppstarten i februar til august 2016, og handlet om informasjonsinnhenting. At første fase avsluttes nå, betyr ikke at det er for sent å komme med innspill. Det er fremdeles fritt fram for å ta kontakt med styringsgruppa. Men i begynnelsen av september vil målene og tiltakene som prosjektet skal jobbe med defineres og konkretiseres. Fellesrådet skal på sitt møte 14.september avgjøre hva prosjektet skal jobbe med fram til desember 2017.

Informasjonsinnhentingsfasen som nå avsluttes har vært spennende og innholdsrik. Den har også vært vanskelig, men det skulle vel bare mangle når det er store og åpne spørsmål som berøres og lite er konkret. Det er laget en oppsummering fra første fase, som viser noe av hva prosjektet tar med seg videre.

Les oppsummeringen her!


Del denne artikkel på e-post