Hvilken organisasjonskultur bør kirken ha?

Hvilken organisasjonskultur bør kirken ha?

Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?

I slutten av mai deltok mange ansatte i kirken i Stavanger på samlinger der temaet var vår organisasjonskultur. Kirkevergen og Stiftsdirektøren hadde korte orienteringer og kortrapporten fra samlingene i mars-april ble presentert ( se lenger nede på nettsiden), før Stig Ellingsen ledet samtalen om organisasjonskultur og endring.

Illustrasjonene/presentasjonen fra hans foredrag ligger her: Stig Ellingsen: Ledelse, kløkt og kompleksitet -hvilken organisasjonskultur vil vi ha?  


Del denne artikkel på e-post