Viktige dokumenter fra info-innhenting og samlinger i mars-april

Viktige dokumenter fra info-innhenting og samlinger i mars-april

Under er rapportene fra storsamlingene for ansatte og menighetsrådsrepresentanter 17.mars og 12.-14.april.
Alle bes lese kortrapporten, der også videre prosjektplan presenteres:

Kortrapport fra samlingene i mars og april 2016 med spørsmål til stab og MR, og videre prosjektplan
Bruk hefteformat, om rapporten printes ut!

I tillegg er følgende filer tilgjengelige:
Stig Ellingsens innledning om organisasjonskultur som han holdt på ansattesamlingene (se også kommentarfeltet i PP-presentasjonen).

Hovedrapporten
Grafene fra samtaleskjemaene (vedlegg 1 i hoverapporten)
Kommentarer fra gruppearbeid på samlingene og samtaleskjemaer (vedlegg 2 i hovedrapporten)


Del denne artikkel på e-post