Styringsgruppa

Styringsgruppa

Styringsgruppa er opprettet av Fellesrådet, og har første møte 29.mars.
Det er styringsgruppas som er ansvarlig for å drive prosjektet i henhold til Fellesrådets ønsker.
Fellesrådet ønsker følgende sammensetning av styringsgruppa:

Gruppa består av fellesrådsrepresentantene Kristin Torp og Stig Ellingsen, ansatterepresentantene Solveig Myklatun, Kendra Hoover og Øyvind Tjelle, prost/biskopens representant Stefan Emmerhoff, personalsjef Unn Rosenberg og kirkeverge Svein Inge Thorstvedt (leder). Prosjektleder Tor Magne Nesvik er gruppas sekretær.

Referat første styringsgruppemøte 29.03.16

Referat andre styringsgruppemøte 26.04.16 og 02.05.16


Del denne artikkel på e-post