Grunnlagsdokument vedtatt i Fellesrådet

Grunnlagsdokument vedtatt i Fellesrådet

Skal prosjektet lykkes, må flest mulig involveres. Det er særlig viktig at menighetsrådene og kirkens ansatte kjenner seg igjen og kan gi sin tilslutning til at "dette bør vi jobbe med!" Derfor er det utarbeidet et grunnlagsdokument for prosjektet som Fellesrådet har vedtatt. Dokumentet forsøker å si noe om situasjonen i kirken i Stavanger i dag, og om hvilke områder prosjektet bør arbeide med. I månedene framover skal flest mulig involveres i å konkretisere målsettinger og visjon. 


Del denne artikkel på e-post