Hva er prosjekt "Kirken i Stavanger mot 2020"?

Hva er prosjekt

"I hvilken grad er Den norske kirke i Stavanger med sine 17 menigheter relevant for by og folk? Hvorvidt har vi en sunn organisasjonskultur i en tid med mange store endringer i kirke og samfunn? Hvordan bør vi benytte ressursene våre?" Dette er blant de grunnleggende spørsmålene prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020" vil jobbe med. Prosjektet skal engasjere og involvere både de ansatte og kirkens medlemmer.

Det er Fellesrådet i Stavanger som er prosjekteier, med støtte av Stavanger bispedømme.  Prosjektet ledes av en styringsgruppe som Fellesrådet oppnevner i mars 2016, i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Tor Magne Nesvik er ansatt som prosjektleder i 2016-2017 og vil være styringsgruppas sekretær.


Del denne artikkel på e-post