I prosjektforslaget er "frivillighet" erstattet av "medarbeiderskap". Poenget er å tydeliggjøre at kirken består av, og er avhengig av dens medlemmer, med fellesskapene og tiltakene disse initierer og støtter opp om. 

Selvsagt skal man fortsatt få kalle seg frivillig i menigheten. Men i en del sammenhenger har prosjektet fått innspill på at mange opplever at frivillighetsoppgavene primært handler om å være støttefunksjoner for de ansatte. Ansatte medarbeider opplever på sin side at de i noen tilfeller at man blir satt til å utføre oppgaver uten den nødvendige oppbakkingen og støtten fra menighets-medlemmene.

Medarbeiderskap er kanskje ikke heller et godt ord, men om ordet kan føre til diskusjoner omkring temaet, er det nyttig.  


Del denne artikkel på e-post