Historien er full av diakonale tiltak av stor samfunnsverdi som har sprunget ut av kirkelig virksomhet. I dag finnes også mange eksempler på menigheter som vokser ut av nettopp et diakonalt engasjement.

På trosopplæringskonferansen 2016 presenterte MFs amerikanske gjesteprofessor Kenda Creasy Dean en rekke eksempler på menigheter som koblet sammen menneskers, og særlig ungdoms, ønske om å løse viktige diakonale samfunnsoppgaver, med det å være kirke. Hennes utfordringer er spennende å ta med seg i utformingen av morgendagens kirke, også i Stavanger, og begrenser seg ikke til ungdomsarbeid.

Se og lytt til Kenda Creasy Dean utfordringer til menigheter her.

Et litt kortere intervju med henne finnes her.

Her er et konkret eksempel på en menighet som driver "missional entrepreneurship" i Washington.


Del denne artikkel på e-post