Forsterket samarbeid

Noe av potensialet for kirken ligger i å videreutviikle samarbeidet med aktører som allerede har et internasjonalt fokus i Stavanger.

Her er linker til noen av disse:
Kirkelig dialogsenter
Stavanger International Church
Kia - Kristent Interkulturelt Arbeid

 

 


Del denne artikkel på e-post