Nygaten forsamlingshus som UV-base?

Landets eldste bedehus ligger i en av byens travle handlegater. I forbindelse med prosjekt 2020 har NMS, som forvalter huset, og NMSU kommet på banen med forslag til et spennende prosjekt.

Forslaget går i korte trekk ut på å bruke huset i Nygaten som base for et Unge voksne-arbeid i regi av NMSU og Den norske kirke. NMSU håper å kunne bidra med flere unge voksne som tar del i deres internasjonale ettåringsprogram, samt å være med på å lete etter økonomiske ressurser sammen med kirken i Stavanger, til en prosjektlederstilling for en Unge Voksne-satsing. Det vil kreve innsats av både soknerådene og ansatte medarbeidere fra hele Stavanger om en omsider skal lykkes med et kontinuerlig unge voksne-arbeid på tvers av soknegrensene, men i menighetenes, NMSU og eventuelt andre samarbeidsorganisasjoners regi.

Ungdomsdiakonen i Hundvåg menighet og Studentpresten på Ullandhaug, som er to av svært få som jobber med denne målgruppen i dag, stiller seg svært positive til initiativet. 


Del denne artikkel på e-post