Presentasjon av Diakonisenteret ved Menighetenes aldershjem

Menighetenes Alderssenter består av Tasta sykehjem, Diakonisenteret, og 70 leiligheter for eldre. Senteret er en diakonal virksomhet som eies av 6 av Stavangers menigheter – Tasta, Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Kampen og Tjensvoll.

Dette er et sterkt kompetansemilijø mht. å peke på utfordringene som en økt alder i befolkningen byr på. 
Les mer om diakonisenteret her. 


Del denne artikkel på e-post