Utallige måter å være kirke på

Kan kirken i Stavanger i større grad speile mangfoldet i måter å være kirke på? Er vi synlige nok? Hvor sterke er menighetene på relasjonsbygging? Og hvordan kan kirken nå lenger ut med evangeliet og omsorg i Stavanger?

Dette er et grenseløst tema. Mange har påpekt at kirken i Stavanger i liten grad utfordrer disse grensene, med noen få unntak. Er dette bevisst? Eller er det bare blitt sånn? Informasjonsinnhentingen viser at mye er prøvd i den enkelte menighet. Men det er vanskelig å etablere rutiner, rekruttere nok medarbeidere, eller få tiltak utenom tradisjonene til å bli økonomisk bærekraftige. Noen linker til inspirasjon og utfordring:

www.ukirke.dk

http://fryshuskyrkan.fryshuset.se/ 

Flyplassprest-reportasje

www.nettkirken.no

Kjøpesenter-gudstjeneste

www.natkirken.dk

Sjømannskirkens arbeid

 


Del denne artikkel på e-post