Påstandene over kommer fra særlig to brukerundersøkelser i Trondheim og Vesterbro, men speiler også et større bilde: Mange av kirkens medlemsmasse vet svært lite om kirkens tilbud.

Mangelen på kunnskap om kirken trenger ikke skyldes verken motstand eller fordommer, men at kirken ikke er synlig nok, ikke kommuniserer eller markedsfører seg på en måte så folk får med seg at den finnes. Det er på høy tid at kirken i Stavanger arbeider med en kommunikasjonsplan. Fellesrådet ba allerede våren 2017 administrasjonen se på mulighetene for å opprette en kommunikasjonsrådgiverstilling i denne forbindelse.


Del denne artikkel på e-post