Søndagsskoleforbundet er blant dem som har etterlyst barna i prosjektperioden.

0-16 er ikke uteglemt fra prosjektet, men av flere grunner er det ikke disse som har vært hovedfokus. Èn grunn er at det jobbes med en del av disse temaene utenom: Dåpsaksjon har vært gjennomført i flere Fellesråd, deriblant vårt. Konfirmasjonen er et tema som bispedømmet jobber med i sammen med menighetene i 2017. Trosopplæringen har allerede sine samlinger og jobbes både godt og systematisk med. Når det gjelder barnearbeid er det også stor enighet om at dette skal foregå så lokalt som mulig.

Det som derimot påpekes i en rekke sammenhenger, er mulighetene som bedre rekruttering- og markedsføring kan gi. Mange ansatte som jobber med barn og unge pååpeker også ønsket om å samarbeide oftere på tvers av menighetesgrensene.

I en omstillingsfase til nye og større sokn vil alt barne- og ungdomsarbeid samt trosopplæring og konfirmasjonsopplæring gjennomgås, og en får mulighet til å jobbe systematisk videre med temaet. 


Del denne artikkel på e-post