Gravplassene og krematoriet i Stavanger

Gravplassene og krematoriet i Stavanger

Seremonitider for begravelser og bisettelser i Stavanger
Her finner du seremonitidene.
Her finner du veibeskrivelse til seremonibygg for begravelser og bisettelser i Stavanger.

Informasjon om gravplassvirksomheten

 - Her finnes lenke til gjeldende lov som gjelder for gravplassvirksomheten.

 - Og her finnes lenke til forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.

 - Vedtekter for gravplassene i Stavanger finner man ved å klikke  her
 - Og for informasjon og priser over stellavtaler, klikk her. 

 

Informasjon om priser knyttet til begravelser og bisettelser Stavanger.

Gjeldende avgifter for Stavanger fra 01.01.2018.

Kjente personer gravlagt på Lagård gravlund  
Stavanger kirkelige fellesråd, Stavanger kommune og Byhistorisk forening har samarbeidet om å utarbeide en kulturhistorisk skilting på Lagård gravlund, en av Norges flotteste og mest særpregede kirkegårder.Skiltingen er lagt opp som en historisk vandring gjennom gravlunden.

Det er i tillegg utarbeidet en egen brosjyre med informasjon om gravene til personer som har satt spor etter seg lokalt og nasjonalt, som Alexander L. Kielland, Lars Hertervig og Lars Oftedal.

Den offisielle åpningen var onsdag 26. august 2009. Åpningen ble foretatt av kultursjef Siri Aavitsland.
Last ned brosjyren her.

 
Kart
Eiganes gravlund


Kontaktinformasjon om gravplassene
Her. finner du en oversikt over byens gravplasser med adresser (klikk på adressene, så får du frem kart).

Videre finner du hvilken driftsleder som har ansvaret for de ulike gravplassene, samt mail og telefonnumre for å komme i kontakt med disse.

 

Nærmere om gravplassene

Stavanger kirkelige fellesråd har ansvaret for gravplassene og krematoriet i Stavanger kommune.

Gravplassene ligger på Austre Åmøy, Hundvåg, Storhaug (Hetland), Lagård, Eiganes, Hinna og Revheim.
Krematoriet ligger på Eiganes, inne på området til Eiganes gravlund.

Les mer...

 

Vår serviceerklæring

En gravlund er et sted for seremonier og minner. Her møter vi mennesker i ulike situasjoner, ofte knyttet til sorg og savn.

Det vi gjør og måten vi utfører oppgavene våre på er derfor preget av dette. Vi har utarbeidet en serviceerklæring som

inneholder en del informasjon om virksoheten og hva som kan forventes av oss.  

Les mer... 

 


Del denne artikkel på e-post