Diakoni

Derfor er deler av kirkens diakonale arbeid satsingsområde

Det diakonale området skiller seg ut i informasjonsinnhentingsfasen som ett av de aller viktigste å løfte fram, når en spør etter kirkens relevans. Fram til 1.juni vil prosjektet se nærmere på tematikk som integrering av flyktninger og arbeid mot særlige grupper av befolkningen, men også løfte fram kirkens samtaletilbud og stillhetsarbeid, og kirken som møtested for dialog om religion, livssyn og verdispørsmål.

  Les mer..