Hellige handlinger

Derfor er hellige handlinger satsingsområde

Hellige handlinger benyttes som en betegnelse for alt som kirken i Stavanger driver med som har et visst liturgisk innhold. Det gjelder gudstjenester, begravelser, dåp, vigsel og nattverd, men også det man gjerne tidligere kalte møter, andakter, sangkvelder osv.

  Les mer..