Prosjektets hovedforslag

Prosjektet "Kirken i Stavanger mot 2020" la fram sine hovedforslag til Fellesrådet i juni 2017. Fellesrådet vedtok enstemmig å sende forslagene til menighetsrådene på høring. 5.juli  2017 ble høringen sendt ut, med svarfrist 31.oktober. Forslaget kan leses i sin helhet på linken under. Detaljer og utredninger som utdyper prosjektforslaget presenteres andre steder på prosjektets nettside under fanene "Utviklingsområder" og "Struktur".

Les kort sammendrag av prosjektforslaget her.

Les hele prosjektforslaget sendt på høring fra Fellesrådet til menighetsrådene 05.07.17 her. 

Les innledningsbrevet som er sendt med høringen til menighetsrådene her.