Om oss

Interne nettsider
Ledige stillinger

Kirken er en mangfoldig arbeidsplass

Stavanger kirkelige fellesråd har ansvar for et vidt spekter av stillingskategorier i menigheter, gravlunder
og fellesrådets administrasjon. I menighetene er det bl.a. diakoner, kateketer, ulike stillinger innenfor 
trosopplæring, kantorer/organister, kirketjenere og vaktmestere. Ved gravlundene er det bl.a. fagarbeidere 
innen anleggsgartnerfaget og maskinkjørere.

Under her finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Noen ganger vil det også ligge stillinger som 
er menighetsfinansiert, hvor altså menigheten selv er arbeidsgiver og i blant ligger det stillinger fra våre gode 
nabokommuner også her, siden vi har felles løsning for web-utlysninger. Du er hjertelig velkommen til å søke, 
både i Stavanger og hos våre naboer. Skulle det for tiden ikke være noen ledige stillinger hos noen av oss, 
kan du ta en titt på andre ledige stillinger i kirke-norge ved å klikke denne lenken. 

 

Ledige stillinger

 

Lenker til eksterne nettsider
Om medlemskap i Den norske kirke

Ønsker du vite mer om medlemskap i Den norske kirke, melde deg ut eller inn, eller sjekke ditt medlemskap klikk her
 

Møtereferater og andre dokumenter
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger. Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi.  Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig oppnevnt av biskopen (vanligvis domprosten) og en representant fra Stavanger kommune oppnevnt av bystyret. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær.
Kirkeverge er Svein Inge Thorstvedt.

 

 

Kirkens servicetorg er vårt møtested med byens befolkning.
Vi er sentralbord for administrasjonen på kirkevergekontoret, alle menighetene og gravplassene. Vi organiserer dåp, vigsel og gravferd, og har samlet en rekke funksjoner på et sted slik at det skal være lettere for våre brukere å få svar på spørsmål og hjelp på sin henvendelse. 

  • Feste av grav
  • Stell av grav
  • Opplysninger om tid og sted for seremonier 
  • Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer
  • Inn-og utmelding i kirken
  • Innmelding til dåp
  • Avtale tid og sted for vigsel
  • Leie av kirker og andre lokaler

Kontakt oss

Stavanger kirkelige fellesråd
 Besøksadresse: Klubbgata 1
 Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Åpningstider Kirkens servicetorg:
 mand - fred  08.00-15.30
 mand - fred  08.00-15.00 (sommertid)


Tlf: 51 84 04 00
Send e-post

Kontaktliste

Thorstvedt, Svein Inge
Mossige, Arne Sigurd
Rosenberg, Unn
Skrede, Per Øyvind
Rimestad, Rune Langeland
Hellestøl, Ellinor
Nesvik, Tor Magne
Dale, Kjell
Hoang, Truc
Hoelgaard, Elin
Håmsø, Andreas Borge
Kallestad, Sissel
Konstali, Randi
Lura, Marit
Myklebust, Elin Kras
Ohm, Ola
Røgenes, Toril
Straum.Tore
Sunde, Anne Margrethe Ree
Svelland, Harald
Ørke, Berit Mosvold
Waraas, Liv Annette
Tobiassen, Arnfinn
Emmerhoff, Stefan
Holtedahl, Øivind
Tønnesen, Tor Moen