Kalender - for unge i Stavanger


Kirken i Stavanger for ungdom i 2020

Derfor er 16-30-åringene satsingsområde

I informasjonsinnhentingen til 2020-prosjektet har ungdom og unge voksne vært hyppig nevnt. Aldersgruppene fra 16 til 30 år er, med noen viktige unntak, lite synlige i Den norske kirke i Stavanger. Fram til juni 2017 vil prosjektet forsøke å finne ut hvorfor det er slik, og hvorvidt det kan være annerledes. 

  Les mer..

Slik har ungdommene det

Det finnes en rekke beskrivelser av hvordan ungdom i Norge har det. Ungdatarapportene som NOVA utgir er kanskje den viktigste. "Det primære siktemålet er å gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder og hvor mange som driver med forskjellige typer aktiviteter", skriver de på nettsiden der rapporten kan lastes ned i sin helhet. Anbefales!

Les mer om Ungdata-rapporten her!

  Les mer..

Linker til 16-30-arbeid andre steder

Det finnes mange måter å være kirke for ungdom og unge voksne på. Her er noen spennende eksempler.

  Les mer..

Hva skjer av og for ungdom og unge voksne i kirken i Stavanger?

Det er flere aktuelle arrangementer og miljøer for ungdom og unge voksne i kirkene i Stavanger. Her har vi forsøkt å samle det meste av det som er særskilt for disse aldersgruppene. I tillegg kommer selvsagt gudstjenester og åpne arrangementer for alle aldre.

  Les mer..

Referat fra 16-30-møte 7.desember

11 menigheter var til stede på "Ungdomsarbeid på tvers"-foraet 7.desember. Referatet inkl. innledningen til samtale ligger på pdf her. Neste møte er 22.februar kl. 19.00. Både frivillige og ansatte medarbeidere er velkommen!

  Les mer..

Intervjuer med 16-30-åringer

En del ansatte har intervjuet 16-30-åringer, og fått spennende innspill til framtidens kirke i Stavanger. Svarene offentliggjøres ikke på nettet foreløpig av hensyn til anonymitet, men skal brukes i det videre arbeidet. Prosjektet trenger for øvrig flere intervjuer! Forslag til spørsmål ligger her, og det er fritt fram for 16-30-åringer til å svare direkte til tor.magne.nesvik@stavanger.kommune.no , eller for ansatte og frivillige medarbeidere å intervjue noen i målgruppa. Forslag til spørsmål ligger her.

  Les mer..

Konklusjonene fra 16-30

20.mars 2017 ble 2020-prosjektets "dypdykk-fase" avsluttet. Dypdykket som er gjort om aldersgruppen 16-30 har ført fram til konklusjonene som kan leses mer om ved å trykke her. Arbeidet i kirken i Stavanger med å forsterke kirkens tilstedeværelse for 16-30-åringene avsluttes ikke med dette, men det videre arbeidet foregår ikke i prosjektets regi.

  Les mer..