• talgje kyrkje
  • kampen kirke
  • Hausken kyrkje
  • Tasta kirke
  • Vardeneset kirke
  • Sørbø kyrkje

Nye Stavanger kirkelige fellesråd

Alle kommuner i Norge har et kirkelig fellesråd, uavhengig av størrelse. Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir én kommune i 2020 vil våre tre bli til et helt nytt fellesråd. Arbeidet med dette er allerede i gang, og på denne siden vil informasjon om prosessen fortløpende bli lagt ut.

Nye stavanger kirkelige fellesråd vil ha ansvar for 22 menigheter, 28 kirkebygg og 23 gravplasser. Rundt 150 ansatte og over 1000 frivillige vil fortsette å sørge for et rikt og variert tilbud til kommunens innbyggere, hvor over 90.000 er medlemmer av Den norske kirke.

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Svein Inge Thorstvedt på epost st523@kirken.no eller telefon: 913 96 053.

Aktuelt

Vedtatt prinsippdokument

18.01.2018

Her kan du lese prinsippdokumentet for sammenslåingen

Plan for fremdrift

11.01.2018

Her kan du lese fremdriftsplanen for å bli et samlet fellesråd

Hva handler dette om?

18.12.2017

Hva har kommunesammenslåing med kirkelige fellesråd å gjøre?