Bli med på Give me 5!  

Hvem: 5.klassinger

Når: våren Datoer våren 2017: kommer


På Give me 5 lærer vi mer om Bibelen gjennom film og samtale.
I tillegg blir det mat, og moro med sang og lek.  
Vi vil lage vår egen musikkvideo den siste mandagssamlingen.
Denne vil du få ditt eget eksemplar av.  
Håper å se deg på Give me 5