Kirkevandring for femåringer

 

Hvem: Femåringer med voksenfølge

Når: November. Datoer høsten 2017: kommer

Tiltaket er et samarbeid mellom Tasta menighet og Vardeneset menighet.

 

 

 

Bli med på kirkevandring i Tasta kirke. Barn og foreldre får bli med på en fin bønnevandring gjennom kirkerommet.

Vi spiser felles middag for å bli litt kjent.

Vi skal også dra på rottejakt, og synge sanger sammen.

 

Se invitasjon for 2017 (kommer). 

 

Meld på femåringen her (kommer).