"Hverdagsprat om tro"
Hverdagsprat om tro

 

 

Annenhver onsdag, kl. 12:00 på Skipper Worse, Tasta bydelshus i Eldfiskbakken 7.

Datoer for høstens samlinger:

22. august

5. september

19. september

3. oktober

17. oktober

31. oktober

14. november

28. november

VELKOMMEN!

Prest eller diakon fra den gjeldende menighet, innleder til samtalen.