Mannsgruppa
Mannsgruppa

Bli med i mannsgruppa - et sosialt fellesskap og mange spennende tema!

Mannsgruppen i Tasta og Vardeneset menigheter er et kristent og sosialt fellesskap for menn. Mannsgruppen møtes i private hjem én gang i måneden. På hvert møte er det en som innleder til samtale om ulike aktuelle tema. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Høstens møter:

 

Mandag 1. oktober kl. 19.30 

Hjemme hos Magne Steinnes i Rødknapplia 13a

Tema ved Øyvind Eide: Øyvind gir oss glimt fra sitt arbeid med ny bok om Gordon Johnsen. (Norsk lege og psykiater. Grunnlegger av "Modum bad").

Gave til misjonsprosjektene.

 

Mandag 5. november kl. 19.30

Hjemme hos Per Christian Malmin i Glimmerveien 1

Tema ved Per Christian: "Fra Jerusalem til Galilea". Bilder.

Gave til misjonsprosjektene.

 

Mandag 3. desember kl. 19.00 (Merk tiden)

Hjemme hos Ingjerd og Sigmund Harbo i Gråsteinveien 17.

Juleavslutning med grøt sammen med ektefeller. Påmelding.

Tema: "Harbos hemmelighet"

Gave til misjonsprosjektene.

 

 

Velkommen til dere alle!

Ta kontakt med Magne Steinnes for mer informasjon: magne.steinnes@lyse.net