Ønsker du leilighet?
Ønsker du leilighet?

Les her for kriteriene for hvem som kan søke om leilighet i Menighetens Alderssenter på Tasta!

Ønsker du leilighet?
 

Har du lyst på en lettstelt leilighet? Er du lei av å ta vare på en stor bolig, og ønsker noe mindre?  Savner du fellesskap med andre?

Da kan leilighet ved Menighetenes Alderssenter på Tasta være svaret.  Leilighetene i Prestveien 12 og 16 er tilrettelagt for eldre og har livsløpsstandard. Leilighetene er på ca. 64 kvm.
54 leiligheter er i høyblokk som er bygd i 1976, mens 16 leiligheter er i lavblokk bygd i 1990.

Hvem kan søke?

Menighetenes Alderssenter eies av 6 av byens menigheter. Det er Tasta menighet, Kampen menighet, Tjensvoll menighet, St. Johannes menighet, St. Petri menighet og Domkirken menighet.

Følgende kriterier er vedtatt for tildeling av leilighetene:

1. Bopel i en av menighetene Tasta, Kampen, Domkirken, Tjensvoll, St. Petri, St. Johannes. Søkere fra andre menigheter kan også tildeles plass, men har prioritet etter førstnevnte.

2. Behov for en tilrettelagt leilighet som følge av fysiske, psykiske eller sosiale forhold med videre. Leilighetene har ikke har bemanning utover vaktmestertjenester.

3. Nedre aldersgrense er 60 år (Aldersgrensen kan fravikes i spesielle tilfeller)

Husleie mm

Det er ordinære husleiekontrakter som inngås ved tildeling av leilighet.
For tiden betales et depositum på 6 ganger månedsleie ved innflytting som settes på en sperret konto. Leien er for tiden kr. 7.500,- pr. mnd.

Betjening og service

Aldersboligene har ingen betjening, og leietakere som trenger hjelp får dette fra Stavanger kommunes hjemmebaserte tjenester. Imidlertid har leilighetene vaktmestertjenester som blir ivaretatt fra Tasta sykehjem.
Beboerne i leilighetene kan kjøpe middag fra sykehjemmets kjøkken, og kan delta på ulike arrangementer (konserter, kafe, gudstjenester og andakt, gammeldans mm) på sykehjemmet. I tillegg arrangeres sosiale sammenkomster for beboerne i aldersboligene på frivillig basis.

Søknad om tildeling av leilighet kan sendes til:

Menighetenes Alderssenter
Prestveien 14
4025 Stavanger

Eventuell spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Per Andreassen i telefon 9708 3708

Link til Tasta Sykehjems nettside: http://tasta-sykehjem.no/leiligheter/