Kan du være Søndagsskoleleder?
Kan du være Søndagsskoleleder?

Vi trenger flere søndagsskoleledere! Er det deg, kanskje?

Vi trenger flere søndagsskoleledere her i menigheten. En søndag i måneden kl. 11-12 har vi søndagsskole i vårt flotte søndagsskolerom, og vi ønsker oss flere ledere slik at vi kan fordele disse søndagene på flere.

Lek, andakt, kreative aktiviteter og sanger - er det noe du er god på av dette? Ta kontakt. Du trenger ikke være erfaren supersøndagskolelærer! Vi ønsker å få med så mange som mulig av barnefamiliene på Tasta, og da trenger vi engasjerte familier som ønsker å gi barna sine en kjekk opplevelse av det å komme til kirka og lære mer om tro.

Alle som skal være ledere i Søndagsskolen må levere politiattest. Dette vil du få hjelp til her.

 

Ta kontakt med daglig leder Turid, eller Søndagsskoleleder Ellen Vea Rosnes.