JA, VI ELSKER DETTE VANNET!
JA, VI ELSKER DETTE VANNET!

Bli med på FASTEAKSJONEN den 20.mars!

KIRKENS NØDHJELP kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fatigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. 

 

Årets aksjon har fokus på vann og menneskers rett til vann. Aksjonen har fått overskriften "Ja, vi elsker dette vannet!"

Vi lever i et land der rent vann i overflod er en selvfølge for de aller fleste. De siste årene har en større del av verdens befolkning fått tilgang til rent vann, men fortsatt er det 663 millioner mennesker som ikke kan gjøre som Wilson (se bildet) som vi møter i årets fasteaksjon - hente rent vann i brønnen i landsbyen der han bor. Men bistand virker: Det er gjort store fremskritt i globalt arbeid for å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold for alle. Rett til vann er en menneskerett. Vi skal være med å sikre at FNs sjette bærekraftsmål blir innfridd innen 2030, slik at alle mennesker får oppfylt denne retten!

Tasta menighet vil også være med på å gjøre en innsats for at dette målet skal nås!

BLI MED på aksjonsdagen, den 20.mars!

Konfirmantene våre skal ut i bydelen som bøssebærere! Ta godt imot dem!

Vi trenger flere som kan være med som voksent følge / kartleser, sjåfør for konfirmantene. Det er også fint om flere vil gå med bøsse, slik at alle husstander i bydelen får anledning til å gi en gave til aksjonen.

Vann kan gi liv, og vann kan ta liv.

Bli med og bidra til at flere får rent drikkevann! 

Send oss en melding om du blir med på kampen mot urent vann.

Ta kontakt for å få detaljer om hva som skjer på aksjonsdagen den 20.mars:

ae748@kirken.no (Anne Synnøve Evja Eikill, diakon i Tasta menighet)

Les mer om Kirkens nødhjelps arbeid og årets Fasteaksjon HER.