Hilsen fra NMS i England
Hilsen fra NMS i England

Les hilsen fra NMS-misjonær i England, Andreas Granerud, her!

 

Kjære NMS partnere!

Mitt navn er Andreas Granerud og jeg jobber for NMS i England. Jeg er gift med Jorunn og vi jobber i Penrith by med å utvikle en cafe for ungdom midt i byen. I Carlisle bispedømme har NMS også misjonærene Leah og Kristian Tjemsland som jobber i Carlisle by. NMS har også et ettåringsprosjekt, kalt U:Crew, der ungdommer fra i hovedsak Norge, Brasil og noen asiatiske land gir ett år til å delta i arbeidet her.

Jeg vil gjerne dele en historie fra prosjektet vårt i Penrith med dere:

Målet med cafeen vi er med å utvikler er at den skal være et sted der ungdom kan komme som de er og ha det kjekt sammen etter skoletid. Det er investert i blant annet biljardbord, X-box og diverse utstyr for å lage kunst. I tillegg serveres det «hot chocolate» og noe å spise slik at ungdommene ikke trenger å dra hjem, men kan komme rett fra skolen. Mandagscafeen fungerer som en ungdomsklubb og har ikke et spesielt misjonerende uttrykk, selv om alle vet at det er en del av kirkas prosjekt, noe som også gjenspeiler seg i musikken som spilles. Den fungerer imidlertid glimrende som et første steg inn mot kirke og utforsking av kristen tro for de som ønsker det.

Slik var det for Rebecca (16) som akkurat hadde flyttet til en landsby utenfor Penrith. Hun kjente ikke så mange i området, men fant seg raskt til rette på cafeen. På sommeren skulle vi ta med en gruppe ungdommer på «Soul Survivor», som er en kjempestor kristen ungdomsfestival i Storbritannia. Hun bakte kjeks som hun solgte i cafeen for å dekke egenandelen til turen. På Soul Survivor valgte Rebecca å ta imot Jesus. Hun ble også kjent med blant andre Chloe som er med på en av de andre gruppene som NMS er med å støtter gjennom arbeidet i Penrith. Derfor er Rebecca også blitt med i denne cellegruppen. Nå har hun også blitt ungdomsleder på cafeen vår. Og til sommeren skal hun på Soul Survivor igjen!

 

Abby, Kristina og Rebecca på kunstkafe på the gathering.

 

I starten av denne uken hadde vi besøk i fra Estland. Joel, som er leder for ungdomsledertreningen i den lutherske kirken kom for å møte oss og se på mulighetene for å sende ettåringer (U:Crew) til England. På mandagen var han i Penrith og deltok på «Monday Night Youth cafe» der vi nå har en kjerne på rundt 20 ungdommer. Så tok han toget rett opp til Carlisle og ble med Kristian på «Ignite», en ungdomsklubb som de har hver mandag. På tirsdagen møtte han «Bishop Robert» og medlemmer fra «reach teamet» som støtter opp om nye prosjekter for å nå ut til kirkefremmede i Bispedømmet. På onsdagen var han med Kristian på «The Way» som er en student/unge voksne cafe midt i Carlisle. Denne støtter NMS gjennom at en ettåring har dette som en stor del av sin arbeidshverdag. Nå ser det ut til at den lutherske kirke i Estland kommer til å sende en jente og muligens også en gutt som ettåringer til bispedømmet fra høsten av. Det er utrolig spennende å se at flere blir inspirert til å samarbeide med oss om å nå ut med evangeliet i Nord England!

Forrige uke hadde jeg og min kollega Carl «assemblies», eller morgenstund på den største ungdomsskolen i byen. Hver dag fikk vi dele en liten historie relatert til kristen tro med omtrent 200 ungdommer!

Jorunn og jeg reiser tilbake til Norge til sommeren, etter nesten tre år i England. Vi opplever nå at cafeen har fått den startshjelpen den trengte og at det er tid for lokale krefter til å overta arbeidet i Penrith. Kristian og Leah er her fortsatt og det er virkelig mange spennende muligheter for å nå ungdom i bispedømmet. Jeg er utrolig stolt over den jobben som NMS gjør for å hjelpe bispedømmet videre i arbeidet med dette!

Tusen takk for at akkurat dere er med å støtter oss! Slik er dere med på å utgjøre en enorm forskjell for ungdom som Rebecca. NMS kunne ikke gjort det de gjør uten dere!

Ungdommer fra England og Alta menighet lager pizza sammen på the gathering

Jorunn, Johanne, Andreas og Ada Sofie Granerud på tur i Lake District

 

 

Andreas Granerud

Misjonær, NMS

nms.no