Ny kontaktinformasjon!
Ny kontaktinformasjon!

Vi skal flytte til Kirkepartner IKT.

I forbindelse med at vi flytter til Kirkepartner IKT, vil vi alle få nye mailadresser. Det medfører også at nettet vårt er nede fra torsdag 20. april kl. 15 og ut fredagen. Dersom dere trenger kontakt med oss i dette tidsrommet, ber vi dere om å kontakte oss på telefon 51 54 51 80, eller se her for direktenummer.

Nye mailadresser:

tasta.menighet.stavanger@kirken.no

Anne Synnøve Eikill Diakon ae748@kirken.no
Håvard Eidhamar Sogneprest he549@kirken.no
Ingrid Breilid Svendsen Menighetspedagog is882@kirken.no
Ingrid Hellang Kateket ih434@kirken.no
Maren Helgeland Nymark Trosopplærer mn299@kirken.no
Pia Helljesen Menighetspedagog ph949@kirken.no
Solveig Haugen Hiim Menighetsarbeider sh643@kirken.no
Thomas Eide Torstrup Kantor tt284@kirken.no
Turid Helgeland Daglig leder th645@kirken.no
John Gunnar Akerø Organist vikar ja998@kirken.no


25. mai 2017 | Logg inn | Copyright [2014] Tasta menighet Powered by Agrando