STYRK DITT PARFORHOLD
STYRK DITT PARFORHOLD

Bli med på temakvelder - weekendkurs i Grødem kirke, Randaberg.

Arrangør: Diakonene i Stavanger og Randaberg.

Påmelding til kirkens servicetorg: post.stavanger@kirken.no