"Fra skam til verdighet"
Fra skam til verdighet

 

Åpent gruppetilbud.

 

 

 

 

 

Byprest Ingeborg Erikstein Krager i Sandnes og diakon Gunnlaug Hidle Sigmundsen i Sandnes menighet, inviterer til støttegruppe for kvinner og menn med overgrepserfaring.

Dette er et åpent og gratis gruppetilbud for kvinner og menn over 18 år med egne erfaringer av å være utsatt for seksuelle overgrep.

Gruppetilbudet er et samarbeid mellom "Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep" og Stavanger bispedømme, og er en del av sartsningen"Ingen skal bære alene" som er støttet av "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet".

For mer informasjon kontakt:

Byprest Ingeborg Erikstein Krager            Mobil: 482 49 377

Diakon Gunnlaug Hidle Sigmundsen        Mobil:  906 99 668